Nejen pro měření tekutin v obalech

Restaurace Vráž

Rád bych vám touto cestou poděkoval za zapůjčení váhy Flascomp. Mysleli jsme si, že samolepící měrky odstupňované po 0,02 l umístěné přímo na láhvi je to nejlepší. Vaše váha nás však velmi rychle vyvedla z omylu. než se ustálila hladina pro nutné odměření, musela obsluha čekat minimálně 15 sekund. Poté trvalo dalších 5 sekund odečtení příslušného dílku, protože ne u každéh rysky je její hodnota. A to nehovořím o přelévání nových láhví do námi ocejchovaných obalů. Při používání váhy trvá odměření jedné láhve 5 až 7 sekund, a navíc ji využíváme také na petláhve, kávu, čaj, mléko.

Ještě jednou touto cestou děkuji. Restaurace Vráž u Českých Budějovice

Libor Hanzal

 

 

Restaurace Panorama

Po třech měsících provozu váhy Flascomp hodnotí personál využití váhy pouze kladně.

Zvláště rychlost měření lihovin při předávání směn, čistota, nedochází k znehodnocování lihovin při přelévání alkoholu od odměrného válce a následně zpět do sklenice. Velkou výhodou této váhy je i vážení mincí. Personálu pomáhá i malá časová náročnost při uvádění váhy do provozu a následná obsluha je velice jednoduchá a rychlá.

Tato váha je pro naši restauraci velkým přínosem.

Miroslav Černohorský
Restaurace Panorama
Havlíčkovo náměstí 6171
Ostrava—Poruba

Kavárna Barunka

Při nákupu tohoto zařízení na vážení alkoholu jsme byli zpočátku velice nejistí a dlouho jsme pochybovali o jeho přínosu.
Důvodem toho byl fakt, že jsme otevřeli kavárnu jako neznalí oboru a neměli jsme prakticky žádné zkušenosti.

Tyto obavy ovšem nesdílel nikdo z personálu a hned při první schůzce projevovali velký zájem.
Nyní víme, že příčinou takto kladného přijetí je jejich mnohaletá zkušenost s provozem restaurace resp. se stovkami složitých a dlouhotrvajících inventur.
Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že tento výrobek je 100% spolehlivý a velice snadný na obsluhu, nebyl důvod dál přemýšlet.

Děkujeme zástupci vaší společnosti za jeho vstřícnost, trpělivost i profesionalitu a pokud vaší chytří pracovníci někdy v bodoucnu vymyslí zase něco důmyslného, ať se na nás rychle obrátí.


Markéta Hejlová
provozovatelka kavárny Barunka

 Restaurace Parlament

Počátkem srpna 2008 jsme v naší provozovně dostali možnost otestovat nový unikátní výrobek na trhu, FLASCOMP,, vážní systém pro restaurace". V našich podmínkách měl nahradit velmi rozšířené barevné plastové válce, přikádající se pro porovnání s hladinou a válcem k láhvi. Už jen odečet neprůhledé láhve (obalu), nebo přibývající sortiment alkoholických nápojů a inovace tvarů láhve (obalu) výrobcem,nás přesvědčila abychom při neustálem se zvyšujím počtu válců, které nikdy nebudou schopny obsahoval všechny druhy začli používat FLASCOMP. Za připomenutí stojí rovněž fakt, že díky neustálému přelévání u takto měřených nápojů vždy docházelo k postupnému snižování kvality obsahu láhve. Výrobek Flascomp se variabilně přizpůsobí požadavkům vašeho provozu. Příjemným překvapením na úvod je jednoduchost obsluhy a předvedená přesnost. Z odhadování centilitrů u starého systému, už jen čteme přesný výsledek zobrazený na displeji v litrech. Komfort a rychlost se kterou provádíme kompletní uzávěrku není možné vůbec srovnávat. A když rozšíříme sortiment o jiný druh, jednoduše doplníme databázi o další námi používanou značku. Zvážíme prázdnou láhev, poté plnou a doplníme údaj o objemu láhve. Postačí jedna minuta a inovace na kterou jsme byli nuceni čekat roky je okamžitě funkční. O tom co znamená slovo variabilní nás výrobce přesvědčil následující měsíc. Systém byl k stávajicímu módu,,váha" a ,,měření" doplněn o mód ,, počítání mincí". Úmorná práce obsluhujícího personálu, počítání kovových mincí při uzávěrkách je nahrazena jednoduchým zvážením, kdy se na displeji zobrazí jejich přesný počet. Pro nás geniální nápad pro výrobce další vývojový krok správným směrem.

Po třech měsících testování systému neobjevujeme žádný problémový bod provozu. Vyhodnocujeme systém jako jednoznačně přínosný a doporučujeme ho s konstatováním, že naše očekávání co se týče spolehlivosti a variability byla překonána.

 

Ota Masnica
Restaurace Parlament
Ostrava - Poruba

Vyhledávání

© 2007 LIMPRO s.r.o. Telefon